Historia

Cervident startades 1979, som ett laboratorium för partialproteser.  Cervident har alltid haft stabilitet och långsiktighet i fokus. För att kunna leva upp till epitetet leverantör av äkta fullservice har ständig utveckling och investering i senaste teknik alltid varit en självklarhet.

Under 80-talet utökades verksamheten och företaget flyttade till större lokaler. Protes och ortodontiavdelning tillkom, liksom avdelningar för metall och keramik. Efter stadig tillväxt och ökning av personalstyrkan flyttade Cervident 1987 till de nuvarande lokalerna på John Ericssons väg. Efter att ha varit ägt av familjen Tindergård i två generationer såldes Cervident till den tidigare VD:n, Stefan Östlund, i juni 2017.

Den tekniska utrustningen förfinades under 90-talet i takt med utvecklingen av framför allt keramiska material. Gjutapparatur för titan och titansvets införskaffades tidigt 90-tal.

De senaste tio åren kännetecknas av ytterligare förfining i teknikhänseende. Idag har Cervident toppmodern utrustning, inte minst för precisionsarbete med scanning och fräsning av kronor och broar.

Be Sociable, Share!